• enova dla biznesu - system ERP
  Zamiast starego dos-a nowa enova....
  (20-09-2011)
  więcej...
 • Nowa wersja systemu enova
  Najnowsza wersja 7.8.4288 systemu enova została opublikowana.
  (2011-09-29)
  więcej...
 • Promocja enova
  ABOLICJA AKTUALIZACYJNA ENOVA....
  (10-09-2011)
  więcej...
 • Sezonowe cykle spotkań
  Rozpoczeliśmy coroczne cykle spotkań i seminariów ....
  (15-08-2010)
  więcej...
Outsourcing IT
Na czym to polega

   "Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci,
   nie ma sensu, żebyśmy to robili.
   Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej"
Henry Ford

Outsourcing (z ang. outside-resource-using) - oznacza dosłownie korzystanie ze źródeł (zasobów) zewnętrznych, dlatego można używać na jej określenie terminu „obsługa zewnętrzna”, a w przypadku informatyki posługiwać się określeniem Informatyczna Obsługa Zewnętrzna. Istotą tej koncepcji jest przekazywanie realizacji zadań, funkcji i procesów usługodawcy zewnętrznemu specjalizującemu się w danej dziedzinie. Outsourcing jest obecnie jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Zastosowanie tej koncepcji zarządzania przez firmę umożliwia jej:

 • ścisłą koncentrację na prowadzeniu działalności podstawowej,
 • uwolnienie trudno dostępnych zasobów i wykorzystanie ich do podstawowej działalności,
 • przeniesienie ryzyka związanego z zarządzaniem zleconą funkcją na usługodawcę zewnętrznego,
 • dostęp do najnowszych technologii,
 • redukcję i kontrolę kosztów operacyjnych.

Wykorzystanie koncepcji Outsourcing’u w zarządzaniu pozwala na uzyskanie przez firmę większej konkurencyjności. Najpowszechniejsze obecnie obszary zastosowania outsourcingu związane są z tymi dziedzinami i technologiami, które wymagają przy wdrożeniu sporych nakładów finansowych. Jednym z takich obszarów są technologie informatyczne (IT).

Korzyści z zastosowania Outsourcing'u

Zastosowanie outsourcingu IT w działalności firmy pozwala na redukcję kosztów materialnych (obejmujących nakłady na infrastrukturę teleinformatyczną), osobowych i organizacyjnych. Przekazanie przez firmę swojej działalności informatycznej usługodawcy zewnętrznemu, pozwala jej na koncentrację na głównym przedmiocie działalności, a zarazem umożliwia dostęp do najnowszych technologii i nowoczesnych i efektywnych rozwiązań informatycznych.

Dostawca usług outsourcingu IT:

 • inwestuje własne środki w infrastrukturę informatyczną i telekomunikacyjną, którą następnie oferuje użytkownikom w postaci gotowego rozwiązania systemowego,
 • dysponuje kadrą wykwalifikowanych specjalistów, utrzymujących w sprawności technicznej tę infrastrukturę,
 • nieustannie aktualizuje i rozwija funkcjonalność oferowanej aplikacji użytkowej.

Przedsiębiorstwa korzystające z outsourcingu IT:

 • nie ponoszą żadnych nakładów inwestycyjnych związanych z zatrudnieniem pracowników – specjalistów IT,
 • ponoszą przewidywalne i stabilne koszty eksploatacji aplikacji użytkowej,
 • uzyskują możliwość wliczania w koszty uzyskania przychodu miesięcznych opłat ryczałtowych za świadczone na ich rzecz usługi outsourcingu IT,
 • zlecają usługodawcy obowiązek administrowania środowiskiem systemowym, narzędziowym, aplikacją użytkową oraz procedurami bezpieczeństwa i archiwizacji danych.